Kalkyl

Vi utför kostnadsberäkningar eller kalkyler, allt från mindre installationer till större el-entreprenader.

Elbesiktning

Vi utför besiktning av tex din Villa eller fastighet. Vi kontrollerar installationen så att den är personsäker och rekommenderar åtgärder som sparar energi.

Energianalys

Man kan idag spara mycket pengar på att göra elanläggningen effektivare.

Det kan tex vara byte av belysning eller installation av närvarodetektering.