GÖR DITT HEM ELSÄKERT

Elbesikta ditt hem, anlita en person med elbehörighet istället för att fixa själv och installera en jordfelsbrytare. På så sätt undviker du att bli en av de tusentals som varje år drabbas av bränder eller personskador på grund av elfel. Kom ihåg att du som äger fastigheten även ansvarar över din elanläggning.  Köper du dessutom CE-märkta elprodukter och ser till att ha dem utom räckhåll för små barn har du kommit ännu längre.

Vi har utfört flera besiktningar av elanläggningar. allt ifrån mindre objekt till villor och industrifastigheter. Det börjar bli mer och mer vanligt att man gör en elbesiktning av villor i samband med en försäljning.

Fulel ? Anlita en behörig installatör Nu !

Brister vid försäljning av elmateriel

Installera en jordfelsbrytare ! Din livförsäkring !