GÖR DITT HEM ELSÄKERT

Elbesikta ditt hem, anlita en person med elbehörighet istället för att fixa själv och installera en jordfelsbrytare. På så sätt undviker du att bli en av de tusentals som varje år drabbas av bränder eller personskador på grund av elfel. Köper du dessutom CE-märkta elprodukter och ser till att ha dem utom räckhåll för små barn har du kommit ännu längre.

Fulel ? Anlita en behörig installatör Nu !

Brister vid försäljning av elmateriel

Installera en jordfelsbrytare ! Din livförsäkring !